Là Người Em Đã Yêu

Tone

Đánh giá

 

 

Nước mắt đã |[F] hết cho chuyện buồn 2 chúng |[G] ta

Anh cũng chẳng |[Em] khác chẳng còn buồn đau |[Am] xót xa

Em hãy về đi |[F] nhé, anh muốn ngồi lại |[G] nơi đây

Em đừng |[C] lo lắng...

 

Thật ra anh |[F] vẫn còn nhiều điều muốn nói |[G] với em

Tại sao em |[Em] hỡi anh vẫn không thể hiểu |[Am] được em

Tại sao em muốn |[F] dời xa, tại sao em lại |[G] dối anh..

Anh không thể |[Em] hiểu em... |[Am] _

 

Em không cần trả lời |[F] đâu nhưng trong tim anh hiểu |[G] được

Anh không thể nào mang |[Em] đến cho em được 1 |[Am] tương lai

Với em anh chỉ |[F] là... Là 1 người em |[G] đã yêu

Anh cám ơn vì |[Am] điều đó.

 

Em hãy ra đi để |[F] có thể tìm được 1 người |[G] tốt hơn

Em hãy quên đi những |[Em] ngày, em đã sống không được |[Am] hạnh phúc

Nước mắt anh lại |[F] rơi, vì anh thấy buồn vậy |[G] thôi.

Chứ không phải |[Am] tại em.....