Lạ Lùng (Hợp âm & Solo Guitar Tab)

Tone

Đánh giá

</p>

Intro:

| | | | | | | |

 

Verse:

Kìa màn |[Cadd9] đêm hiu |[Em7/B] hắt mang tên |[Em7/Bb] em ,

quay |[A7] về trong ký |[Dm7] ức, của |[G] anh qua |[C] thời gian

|[C] _Chiều lặng |[Cadd9] im nghe |[Em7/B] gió đung đưa |[Em7/Bb] cây,

như |[A7] là bao nỗi |[Dm7] nhớ, cuốn |[G] anh trôi |[C] về đâu

|[C] _ này |[F] gió đừng |[E] hát mà |[Am7] mang nỗi nhớ |[Am7/G] chạy đi,

|[F] quên âu lo quên |[G] hết suy tư |[C] một đời |[C] _

|[F] Mưa trong anh sẽ |[G] _vơi, nhưng |[Em] đôi môi đang vấn |[A7] _vương,

|[Dm7] chỉ tình cờ nhìn |[Dm] em rồi mang theo |[F] những cơn đau thét |[G] gào |[G] _

<p data-select-like-a-boss="1">Chorus:

Lạ lùng em |[Cadd9] tới |[Em7/B] hãy tới |[Am7] bên anh trong chiều |[Am7/G] đông xa vắng,

mà |[F] sao giờ đây nhìn |[G] lại chẳng còn thấy |[C] em

|[C] _Lạ lùng em |[Cadd9] với |[Em7/B] gió hát |[Am7] lên câu ca làm |[Am7/G] anh thao thức

mà |[F] bao say mê nồng |[G] nàn giờ đã phai |[C] _màu |[C] _

Kìa |[F] nắng ngập |[G] tràn, những giấc |[Em] mơ lại vừa bay |[A7] đi,

gạt |[Dm7] hết cuộc đời lẻ |[F] loi thôi mình |[G] anh |[G] _lại ngồi nhớ |[C] _em ||

 

</p>

<p data-select-like-a-boss="1">[zing_hop_am id="46866" name="Lạ Lùng – Vũ – Arr by VŨ HÀ" title="Tab/Note Player" class="btn btn-danger"] </p>