Lạ lắm – Đang cập nhật

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Anh như là nắng trời cao em như bóng màn đêm

Mình khắc [G]  nhau như đêm với [C]  ngày

Sống với [F]  nhau cho qua đi tháng [C]  năm

Mây vẫn [Dm]  lặng lờ, sông trôi vẫn [F]  dật dờ

Chắp nối [G]  nhau cho vươn vấn vần [E7]  thơ

 

[Am]  Anh như là nước lặng thinh em như lửa nóng bừng lên

Trời khiến [G]  xui ta nên duyên kiếp [C]  này

Đã sống [F]  yên thân bao nhiêu tháng [C]  ngày

Núi có [Dm]  rơi hay sông sâu biến [F]  đổi

Ta sánh [E7]  đôi cho duyên thôi lỡ [Am]  làng [E7] 

 

Lạ [Am]  lắm! duyên [G]  trời chắp nối tình [F]  yêu

Tơ [G]  trời ai đâu hề [C]  biết số [Dm]  trời duyên đã gửi [Am]  trao

Bỗng [G]  quen biết nhau rồi [F]  yêu mến nhau [G]  tình ai có ngờ [E7]  đâu

 

Lạ [Am]  lắm! Đêm [G]  ngày không sống gần [F]  nhau

Nhưng [G]  lại khắn khít ngàn [C]  năm như [Dm]  triệu đôi lứa trần [Am]  gian

Rất [G]  ư khắc nhau mà [F]  thương mến nhau [E7]  tình yêu có ai [Am]  ngờ