Lá cờ

Tone

Đánh giá

 

 

|[G]  |[D]  |[C]  |[G]  - [D]  |[G]  |[D]  |[C]  |[C] 

 

|[G] Tôi lớn lên khi đất nước không còn |[D] chia Bắc- Nam

Chẳng biết chiến |[C] tranh là gì,

chỉ được nghe trong |[G] những câu chuyện của cha

|[G] Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn |[D] lo phiếu tem

Không biết Bo |[C] bo là gì,

chỉ còn lại trong |[G] những ký ức của mẹ 

 

2/4 |[D] _Chuyện của cha 4/4 |[G] tôi 

Là những giấc mơ dở |[D] dang Là xếp bút nghiên,

chiến |[C] đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm |[D] máu bao người

 

Chuyện của mẹ|[G]  tôi

Là cất tiếng ca cho |[D] đời Là đến những nơi xa |[C] xôi

với những con người cài 2/4 |[G] ngôi sao vàng trên 4/4 [D] 

 

Một thời chiến |[G] đấu cha tôi anh hùng

Một thời gian |[Em] khó mẹ tôi đảm đang

Vẫn giữ nụ |[C] cười và tiếng hát át tiếng 2/4 |[D] bom

 

Để rồi nay 4/4|[G] bước trên con đường đời

Dù bao gian |[Em] khó, chông gai đời tôi

Thì đứng dưới bóng |[C] cờ, là con tim ngân lên tiếng |[D] ca

'Đoàn quân Việt Nam |[G] đi...'

 

|[G] |[D] |[C] |[G] |[G] |[D] |[C] |[C] 

 

Quay lại từ đầu

 

|[C] - |[G]