Kỷ Niệm Trường Xưa

Tone

Đánh giá

 

 

Tuổi |[D] thơ trôi như giấc |[D] mơ,

Kỷ |[Bm] niệm trường xưa đã |[A] qua đâu ngờ,

Một |[D] thời học sinh dấu |[D] yêu

Nào |[Bm] ai qua đi không |[F#m] gì luyến lưu,

Từng |[G] trang lưu bút viết |[F#m] nên bao điều,

Gởi |[Em] lại lòng tôi nhớ |[D] nhung sớm chiều

Dù |[Em] cách xa tình |[A] sẽ không phai |[D] nhoà. |[D] |_

|[G] Ngày từng ngày vội |[A/G] vàng trôi qua,

ghi |[F#m] dấu bao nhiêu kỷ |[Bm] niệm,

|[Em] Lời dịu dàng hiền hoà thiết |[A] tha tâm huyết cô |[D] thầy khuyên |[A] dạy,

|[G] Thầm tâm nguyện một đời khắc |[A] ghi hai tiếng cô |[F#7] thầy thân thương,|[Bm] |_

|[G] Mai chia tay muôn phương cách |[A] xa bạn ơi chớ |[D] quên.|

 

Thầy |[D] cô cho em lớn |[D] khôn,

từng |[Bm] lời thầy em viết |[A] trong tâm hồn,

Bài |[D] học ngày xưa khó |[D] quên,

hành |[Bm] trang ngày nay cho |[A] đời thắm lên

Ngày |[G] mai bạn ơi có |[F#m] nơi phương nào,

dặn |[Em] lòng đừng quên dấu |[D] yêu hôm nào,

Còn |[Em] ngất ngây tình |[A] đắm say sau |[D] này.|[D] |_

 

|[G] Nghe xôn xao nôn |[A/G] nao vấn vương giây |[F#m] phút chia tay đến |[Bm] rồi,

|[Em] Bạn bè ngày nào cùng sánh |[A] vai chia sớt cho |[D] nhau vui |[A] buồn,

|[G] Và rồi lòng chợt buồn xuyến |[A] xao xao xuyến nghẹn |[F#7] ngào con tim |[Bm] |_

|[Em] Mưa đâu rơi rơi ướt |[A] mi về đôi mắt |[D] ai.

|[G] Ngày từng ngày vội |[A] vàng trôi qua, ghi |[F#m] dấu bao nhiêu kỷ |[Bm] niệm,

|[Em] Lời dịu dàng hiền hoà thiết |[A] tha tâm huyết cô |[D] thầy khuyên |[A] dạy,

|[G] Thầm tâm nguyện một đời khắc |[A] ghi hai tiếng |[F#7] thầy thân thương,|[Bm] _

|[Em] Mai chia tay muôn phương cách |[A] xa bạn ơi chớ |[D] quên.|[D7] |_

 

Sẽ nhớ |[G] hoài kỷ niệm trường |[A] xưa đã |[D] qua,

Sẽ nhớ |[G] hoài cô thầy ngày |[A] thơ đã |[D] xa,

Sẽ nhớ |[G] hoài ôi bạn |[A] bè sao thiết |[D] tha,

Nỗi nhớ |[G] này xin gởi |[A] lại trong tiếng |[D] ca...