Kỷ Niệm Nào Vội Tan

Tone

Đánh giá

 

 

|[Am] Tình |[Am9] về trong đêm |[Dm] vắng cho lòng |[G] thêm ...|

|[F] buồn |[G] ta ước mơ |[C] gì |[E] ___ |

|[Am] Tình |[Am9] về trong mưa |[Dm/G] gió cho đàn |[Dm7] gieo

khúc ca |[F] oán than kỷ |[E] niệm nào vội |[Am] tan

|[A] Từng giọt mưa gọi |[Dm] nhớ.

|[G] rồi giọt mưa buồn |[C] 

|[Am] chiều nay không còn |[Dm/B] nữa. giấc |

|[E] mơ ân tình êm |[Am] ái

|[A] Từng giọt mưa trầm |[Dm] lắng.

|[G] rồi giọt mưa sầu |[C] đắng

|[F] __hợp rồi |[Dm] tan thôi đừng mộng |[Dm/B] mơ. khi tình dở|

|[Esus4] __dang [E] _||

 

ĐK:

Yêu |[Am] đi cho say |[Dm] đắm mắt môi.

cho |[G] cuộc tình thêm nồng |[C] __cháy

Yêu |[F] đi rượu hồng |[Dm] với men nồng.

ngây |[Dm/B] ngất trái tim mùa |[E] đông

Yêu |[Am] đi cho đêm |[Dm] sẽ trắng đêm

cho |[G] ngày mai không sầu |[C] __úa

Yêu |[Am] đi cuộc đời |[Dm/B] với cơn mộng.

có |[E] __khi |[E] sẽ không còn |[Am] ___ |[Am] ___||