Kola Song (Kolaland)

Tone

Đánh giá

 

Lyrics:

(Nữ)

|[Am] Nắng đã tắt mây cuốn |[Am] theo gió |[D] thật xa|[D] aaaaaaaaa

|[G] Phố thu vắng chung lối |[G] ta hát |[Em] tình ca.

(Nam)

|[Em] Mình cùng say |[Am] đắm tình yêu bao tháng |[Am] ngày qua

Anh |[C] ngỡ hạnh phúc chỉ có mình |[C] em thế nhưng cơ |[D] 

... |[D]  ngoài ra còn |[G] Kooooola |[G] (Cô nào?)

 

Pre-chorus:

(Nam)

|[G] Bao tin bài |[B7] hay anh đọc |[Em] mãi ]trong ]mê |[Em] say.

(Nữ)

Thằng |[C] này, mày |[C] định bơ bà |[D] áaaaaaaaaa? 

 

Chorus:

(Nam)

|[D] Hãy down Ko-|[G] la, |[Em] người Việt chúng |[D] ta làm ra.

|[D] Hãy down Ko-|[Em] la, sử dụng |[C] dễ thôi|[C]  mà. (Không thèm)

|[D] Hãy down Ko-|[G] la, dùng được cả |[Em] lúc inter-|[D] net sida.

Đọc tin |[C] free, lại còn |[Em] funny. |[Em] _

|[C] Aiiiii |[D] dùng rồi đều |[G] phê.

|] |]_ |]_

Bridge:

|[C] Mời một ông dùng được |[D] mười K, |[Bm7] mời mười ông dùng là |[Em] trăm K

|[C] Rất bá đạo, |[C] em dùng thử |[D] đê... |[D] _ |]ế... 

 

|[G] Lắng nghe anh |[Em] điiiiii, |[C] một lần cuối |[D] thôi người ơi

|[G] Hãy down Ko-|[Em] la, dùng là |[C] thích thôi |[Em] 

|[G] Lắng nghe anh |[Em] đi, chỉ một lần |[C] cuối khi anh |[D] sắp ra đi.

Đọc tin |[C] free, lại còn |[Em] funny. |[Em] _

|[C] Emmm |[D] hãy cài đặt |[G] đê.

|] |] |] |] |] |]_

(Tất cả) lên 1 tông

|[E] Hãy down Ko-|[A] laaaaa, |[F#m] người Việt chúng |[E] ta làm ra.

|[E] Hãy down Ko-|[F#m] laaaa, sử dụng |[D] dễ thôi|[D]  mà.

|[E] Hãy down Ko-|[A] laaaa, dùng được cả |[D] lúc inter-|[E] net sida.

Đọc tin |[D] free, lại được |[F#m] money. |[F#m] _

|[D] Ai dùng |[E] rồi đều |[A] phê. |[A] _

|[D] Taaaa |[E] _cùng cài đặt |[A] đê. |[A] 

|]_ |]_|]_|]_|[A] _||