Kinh Kính Mừng – Mai Khanh – nhóm Du Ca

Tone

Đánh giá

 

 

Kính [C] mừng Ma-ri-[G/B] a đầy ơn [D7/A] phúc Đức Chúa [G] Trời, [A] 

Đức Chúa [Dm7] Trời hằng [G7] ở cùng [Cmaj7] bà, [Gdim7] 

bà có phúc [Bb] lạ, ơn phúc [F/A] lạ, 

bà [Fm/Ab] có ơn phúc [G7sus4] lạ, 

hồng [D/F#] ân hơn mọi người [G/F] nữ. [C/E] 

 

Và Đức Giê-[F] su con lòng [G/F] bà gồm muôn phúc [Em] lạ Thánh Ma-ri-[A] a, 

mẹ Đức Chúa [Dm] Trời, xin nguyện cầu cho chúng [G] con. [C] 

 

Lạy Đức Nữ [F] Trinh Ma-ri-[G/F] a, cầu cho chúng [Em] con là kẻ có [A] tội, 

từ phút giây [Dm] này, đến [G] trong giờ lâm [C] tử. 

 

A-men.