Kiếp Ve Sầu

Tone

Đánh giá

 

 

|1 ... |7

Từ khi |[Em] em không còn về quanh |sân

Là lần con |[C] phố nghe hoang vắng vô |[G] cùng

Ngàn |[C] ánh nắng lấp lánh bước |[D] theo em

đang đến nơi |[G] nào

|

Ngày chia |[Em] ly không còn gì trong |tay

Chỉ còn nỗi |[C] nhớ với anh suốt đêm |[G] dài

Có con |[C] sóng ngoài khơi tràn vào tim |[Bm] anh

cuốn đi rồi |[C] Những ước [D] mơ sau |[Em] cùng

|

Ngày chia |[Em] tay anh một đời rêu |phong

Một lần sau |[C] cuối cho anh thấy mặt |[G] người

Cuộc |[C] sống vẫn tiếp nối vắng |[D] xa nhau

anh sống |vô [G] chừng

|

Còn gì |[Em] đâu khi dòng đời chia |hai

Chỉ còn nước |[C] mắt ôm anh đến muôn [G] đời

Những đêm [C] tối triền miên Còn một mình [Bm] anh

tiếc thương hoài |[C] Những dấu [D] yêu trong |[Em] đời

 

|_[Am] Anh yêu em, yêu [D] say |đắm

không cần toan |[G] tính nghĩ suy |làm [Em] chi

|[C] Anh yêu em sao |chua [D] xót, lãng |quên tháng [G] năm

|

Chờ ngày em |[Em] đến tiếng hát vút |[Bm] cao

Chỉ còn tia |[Am] nắng ấm áp bên |[Em] đời

Cùng ngàn mây |[C] trắng lững lờ

vút |[D] cao bay lên chốn |[G] xa

|haaaa

Một ngày em |[Em] đến góc phố hát |[Bm] ca

Từng đàn chim |[Am] én chúm chím môi |[Em] cười

Là đời anh |[C] bớt mệt nhoài,

hát |[D] rong trong kiếp ve |[Em] sầu

 

Ngày chia [Em] tay anh một đời rêu phong

Một lần sau [C] cuối cho anh thấy mặt [G] người

Cuộc [C] sống vẫn tiếp nối vắng [D] xa nhau

anh sống vô [G] chừng

 

Còn gì [Em] đâu khi dòng đời chia hai

Chỉ còn nước [C] mắt ôm anh đến muôn [G] đời

Những đêm [C] tối triền miên Còn một mình [Bm] anh

tiếc thương hoài [C] Những dấu [D] yêu trong [Em] đời

 

[Am] Anh yêu em, yêu [D] say đắm không cần toan [G] tính

nghĩ suy làm [Em] chi

[C] Anh yêu em sao chua [D] xót, lãng quên tháng [G] năm

 

Chờ ngày em [Em] đếntiếng hát vút [Bm] cao

Chỉ còn tia [Am] nắng ấm áp bên [Em] đời

Cùng ngàn mây [C] trắng lững lờ

vút [D] cao bay lên chốn [G] xa

 

Một ngày em [Em] đến góc phố hát [Bm] ca

Từng đàn chim [Am] én chúm chím môi [Em] cười

Là đời anh [C] bớt mệt nhoài,

hát [D] rong trong kiếp ve [Em] sầu

 

Chờ ngày em [Em] đến tiếng hát vút [Bm] cao

Chỉ còn tia [Am] nắng ấm áp bên [Em] đời

Cùng ngàn mây [C] trắng lững lờ

vút [D] cao bay lên chốn [G] xa

 

Một ngày em [Em] đến góc phố hát [Bm] ca

Từng đàn chim [Am] én chúm chím môi [Em] cười

Là đời anh [C] bớt mệt nhoài,

hát [D] rong trong kiếp ve [Em] sầu