Kiếp sau em nhé

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] Thật là |[C] có kiếp |[A7] sau phải không |[Dm] anh

|[F] Em vẫn sẽ yêu |[Dm7] anh từ |[G] lần đầu |[C] gặp gỡ

|[A7] Dù tình |[A7] yêu sẽ |[Dm] có nhiều cách |[Dm] trở

|[F] Nhưng không |[Fm] làm em |[G] mỏi mệt đâu |[C] anh. |[G] 

 

|[C] Vậy kiếp |[C] này ta |[A7] cứ sống cho |[Dm] nhau

|[F] Tình bạn |[G] đẹp không |[C] mưu cầu chi |[Am] hết

|[Fdim] Em thì không |[Fdim] tin |[Em] có kiếp |[Am7] nữa

|[F] Nên một |[Fm] lần cho |[G] em thỏa đợi_|[C]  mong. |[C7] 

 

|[F] Nếu có kiếp |[G] nữa liệu |[Em] anh sẽ yêu |[Am] em

|[F] Hay vẫn chỉ |[G] coi |[Em] em như người_|[Am]  bạn

|[F] Mặc cho em |[G] buồn đau đi bên |[Em] cuộc đời anh |[Am] đó

|[Dm7] Kệ em |[Fm] đi em |[G] vẫn muốn vậy |[C] mà. |[C7] 

 

|[F] Nếu có kiếp |[G] sau |[Em] em chỉ |[Am] mong

|[F] Em là người đến |[G] trước những |[Em] người nào |[A7] đó

|[F] Anh yêu |[G] em thật_|[Em]  lòng tha_|[Am]  thiết

|[F] Bù kiếp |[Fm] này em |[G] đau khổ vì |[C] anh. |[C7] _

|[F] Bù kiếp |[Fm] này em |[G] đau khổ vì |[C] anh. |[C]  |[C]