Kiếp sầu đau – Tuấn Khanh

Tone

Đánh giá

 

1. [G]  Ai có [Bm]  về miền thuỳ [C]  dương 

Những [Em]  chiều sương xuống [G]  lạnh lùng 

Gửi [Em]  dùm tôi với người [D7]  thương [G] 

[Am]  Dẫu cách xa muôn vạn trùng dương 

Những đêm một mình trên [G]  nương 

Gió [Am]  lặng chỉ nghe nhớ [D7]  thương. 

 

2. [G]  Tôi khóc [Bm]  cuộc tình lạt [C]  phai 

Tiết [Em]  chiều đông quá [G]  lạnh lùng 

Người [Em]  ơi có thấu lòng [D7]  chăng [G] 

[Am]  Gối ánh trăng mờ về người thương 

Những đêm bên dòng Hương [G]  Giang 

Dòng [D7]  sông nuôi vạn mối [G]  tình

 

ĐK: Chừ [Em]  còn xa [Bm]  nhau thì [C]  còn mãi kiếp sầu [D7]  đau 

Chờ [G]  nhau còn [C]  đâu nối tiếp ngày [G]  sau 

Nhớ [C]  anh gọi tên chỉ [Em]  nghe lá rớt bên [C]  thềm 

Nhiều [Am]  đêm thầm [D7]  mơ những phút êm [G]  đềm [C] 

 

3. [G]  Nhưng đã [Bm]  muộn rồi còn [C]  đâu 

Kiếp [Em]  này đã lỡ [G]  rồi 

Lòng [Em]  còn vương vấn sầu [D7]  đau [G] 

[Am]  Gió, gió ơi thôi đừng lạnh nữa 

Có nghe mưa tạnh đêm [G]  rồi 

Làn [D7]  mi khép lại là [G]  thôi