Kiếp rong buồn (爱相随)

Tone

Đánh giá

 

|1 |18

Mùa thu |[C]  qua từng |[C] chiếc lá bay về |[G/B]  nơi chốn |[Am]  xa

Và cơn |[F]  gió tìm lãng |[G]  quên về nơi |[C]  cuối  trời 

|[C7] _Người yêu |[F]  hỡi giờ lối |[G]  xưa còn đâu gót |[Em]  hồng

Kiếp rong |[Am]  buồn tình hoang |[Dm]  vu mãi trôi |[G]  hoài về nơi |[C]  xa

 

|[C] _Còn trong |[C]  anh từng |[C] nỗi nhớ theo anh |[G/B]  trong bóng |[Am]  đêm

Đường xưa |[F]  bước, lòng giá |[G]  băng từ nay |[C]  mất người

|[C7] _Người yêu |[F]  hỡi, đời đã |[G]  chia từ đây mất |[E]  người

Còn đâu |[Am]  nữa, từng đêm| [Dm]  nhớ giờ xa |[F]  xôi người |[G]  dấu yêu 

ĐK:

|[G] _Tình đã |[C]  bay, người có |[Am]  hay

Ngồi đếm |[Dm]  lá rớt qua tầm |[G]  tay

Bóng em đâu |[Em]  rồi, tình như gió |[Am]  qua thềm 

|[Dm] _Thu tàn lá |[G]  khô rơi

 

Mùa đã |[C]  xa, mình mất |[Am]  nhau

Lòng vẫn |[Dm]  nhớ dấu chân người |[G]  xưa

Vẫn đâu đây |[Em]  còn nồng ấm những |[Am]  con đường 

|[Dm] _Đã qua mùa |[F]  băng giá |[G]  Thân anh kiếp rong |[C]  buồn ||

lên tone

Mùa đã |[D]  xa, mình mất |[Bm]  nhau

Lòng vẫn |[Em]  nhớ dấu chân người |[A]  xưa

Vẫn đâu đây |[Fm]  còn nồng ấm những |[Bm]  con đường 

|[Em] _Đã qua mùa |[G]  băng giá |[A]  Thân anh kiếp rong |[D]  buồn ||

 

 

-------------------------------------

 

别想你 忍不住我提醒自己

Bié xiǎng [C]  nǐ rěn bú zhù wǒ tí [G]  xǐng zì [Am]  jǐ

伤了心 有些事也要过去

Shāng le [F]  xīn yǒu xiē [G]  shì yě yào guò [C]  qù

心很痛 痛的不想再做我自己

Xīn hěn [F]  tòng tòng de [G]  bù xiǎng zài zuò [Em]  wǒ zì [Am]  jǐ

别回头 情已去缘已尽

Bié huí [Dm]  tóu qíng yǐ [G]  qù yuán yǐ [C]  jìn

 

很想你 也不是因为失去你

Hěn xiǎng [C]  nǐ yě bú shì yīn wèi [G]  shī qù [Am]  nǐ

爱了你 用尽我全心全力

Ài le [F]  nǐ yòng jìn [G]  wǒ quán xīn quán [C]  lì

一生情 只为这一次与你相遇

Yì shēng [F]  qíng zhǐ wéi [G]  zhè yí cì yǔ [E]  nǐ xiāng [Am]  yù

情难了 难再续难再醒

Qíng nán [Dm]  le nán zài [F]  xù nán zài [G]  xǐng

 

人分飞 爱相随

Rén fēn [C]  fēi ài xiāng [Am]  suí

那怕用 一生去追

Nà pà [Dm]  yòng yì shēng qù [G]  zhuī

我又怎么能追得回

Wǒ yòu zěn [Em]  me néng zhuī dé [Am]  huí [Dm] 

与你相慰

Yǔ nǐ [G]  xiāng wèi

 

我为你痴为你累

Wǒ wéi [C]  nǐ chī wéi nǐ [Am]  lèi

风雨我都不後悔

Fēng yǔ [Dm]  wǒ dōu bú hòu [G]  huǐ

我又怎么有路可退

Wǒ yòu zěn [Em]  me yǒu lù kě [Am]  tuì [Dm] 

曾经深情你给了谁

Céng jīng [F]  shēn qíng [G]  nǐ gěi le [C]  shuí

 

很想你 也不是因为失去你

Hěn xiǎng [C]  nǐ yě bú shì yīn wèi [G]  shī qù [Am]  nǐ

爱了你 用尽我全心全力

Ài le [F]  nǐ yòng jìn [G]  wǒ quán xīn quán [C]  lì

一生情 只为这一次与你相遇

Yì shēng [F]  qíng zhǐ wéi [G]  zhè yí cì yǔ [Em]  nǐ xiāng [Am]  yù

情难了 难再续难再醒

Qíng nán [Dm]  le nán zài [F]  xù nán zài [G]  xǐng

 

人分飞 爱相随

Rén fēn [C]  fēi ài xiāng [Am]  suí

那怕用 一生去追

Nà pà [Dm]  yòng yì shēng qù [G]  zhuī

我又怎么能追得回

Wǒ yòu zěn [Em]  me néng zhuī dé [Am]  huí [Dm] 

与你相慰

Yǔ nǐ [G]  xiāng wèi

 

我为你痴为你累

Wǒ wéi [C]  nǐ chī wéi nǐ [Am]  lèi

风雨我都不後悔

Fēng yǔ [Dm]  wǒ dōu bú hòu [G]  huǐ

我又怎么有路可退

Wǒ yòu zěn [Em]  me yǒu lù kě [Am]  tuì [Dm] 

我如何面对

Wǒ rú hé miàn [G]  duì

 

人分飞 爱相随

Rén fēn [C]  fēi ài xiāng [Am]  suí

那怕用 一生去追

Nà pà [Dm]  yòng yì shēng qù [G]  zhuī

我又怎么能追得回

Wǒ yòu zěn [Em]  me néng zhuī dé [Am]  huí [Dm] 

与你相慰

Yǔ nǐ [G]  xiāng wèi

 

我为你痴为你累

Wǒ wéi [C]  nǐ chī wéi nǐ [Am]  lèi

风雨我都不後悔

Fēng yǔ [Dm]  wǒ dōu bú hòu [G]  huǐ

我又怎么有路可退

Wǒ yòu zěn [Em]  me yǒu lù kě [Am]  tuì [Dm] 

我如何面对

Céng jīng [F]  shēn qíng [G]  nǐ gěi le [C]  shuí