Kiếp này kiếp sau – Tô Tài Năng

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Kiếp này là [A]  đây, [G]  kiếp sau là [A]  đâu?

Kiếp này là [Am]  đây sao không [A]  thương mà hẹn [Em]  kiếp sau

Kiếp sau có [D]  còn gặp lại [Bm]  nhau, giống như bây [D]  giờ hay [G]  sao?

Hay như thế [D]  nào cớ sao ai [G]  còn cứ hẹn [Em]  chờ nhau.

 

Tình là tình thêm [A]  thương, thêm vấn [G]  vương thêm câu [Em]  hò

Không [Bm]  thương đừng để con [Em]  đò lạc [B7]  dòng tìm con nước [G]  trong

[Em]  Tình là tình thêm [A]  thương, thêm vấn [G]  vương chờ [A]  nhau

Không [D]  thương đừng để phai [Em]  màu, bạc [B7]  đầu rồi hẹn [Em]  kiếp sau

 

Kiếp này là [A]  đây, [G]  kiếp sau là [A]  đâu?

Kiếp này còn [G]  đây. Nếu duyên không [D]  trọn [B7]  đừng hẹn [Em]  kiếp sau