Kiếp này không thành đừng hẹn kiếp sau – Nguyễn Minh Anh

Tone

Đánh giá

 

Còn gì [Am]  đâu anh ơi giờ ta [G]  đã mất nhau [Am]  trong đời

Còn lại [Am]  trong tim em một hình [G]  bóng giờ đã khuất [C]  xa [A7] 

Tình [Dm]  ta ngỡ không úa [G]  màu nhưng đời ngang [C]  trái tơ duyên lỡ [F]  làng

Ái ân xưa đã phai [E7]  tàn cùng với [Am]  thời gian

 

Rồi nhiều [Am]  năm trôi qua anh cứ [G]  mãi để em [Am]  mong chờ

Đừng hẹn [Am]  chi mai sau vì ngày [G]  ấy nào ai [C]  biết đâu [A7] 

Thì [Dm]  hãy nói câu [G]  giã từ cho dù em [C]  sẽ khổ đau rất [F]  nhiều

Có đâu em phải mong [E7]  chờ tận tới [Am]  đời sau

 

Từ [Dm]  khi mất nhau cuộc đời còn gì anh hỡi

Không thành kiếp [Am]  này xin đừng hẹn kiếp sau

Tình [E7]  yêu đâu ai đợi chờ mà mong kiếp [Am]  sau người ơi hỡi [A7]  ơi

 

Đời không có [Dm]  anh thì em tìm hạnh phúc mới

Cớ sau phải [Am]  chờ phải đợi anh mãi

Thà [E7]  yêu nhau trong kiếp này kiếp sau [Am]  muộn rồi