Kiếp đỏ đen – Duy Mạnh

Tone

Đánh giá

 

1. [Dm]  Giờ ta chẳng còn chi

[Gm]  Mãi trắng tay mà thôi

[F]  Đời bạc gian lắm phủ [A7]  phàng

[Dm]  Tiền có kiếm như [F]  nước

Rồi cũng [Bb]  sẽ trôi hết

[C]  Tay không trắng tay lại vẹn [F]  không?

2. [Dm]  Đời phiêu lưu là thế

[Gm]  Không biết đến ngày mai

[F]  Nên giờ đây mới đắng [A7]  cay

[Dm]  Ngồi trước tấm gương [F]  sáng

Rọi vào [Bb]  đó mới thấy

Thân xác hoang [C]  tàn không nhận [Dm]  ra

ĐK: [Bb]  Ta mang bao tội [Dm]  lỗi

[F]  Nên thân ta giờ đây

[Dm]  Kiếp sống không [F]  nhà không người thân [A7] 

[Bb]  Ta mang bao tội [Dm]  lỗi

Người [C]  ơi ta đâu còn chi

Xin [F]  hãy tránh [C]  xa kiếp đỏ [Dm]  đen