Khúc Xuân

Tone

Đánh giá

 

 

|[E] ____ [F#] ____ |[B] ____ |[E] ____

[F#] ____ |[D#m] ____ |[E] ____ [F#] ____

|[B] ____ |[E] ____ [F#] ____ |[B] ____

 

|[B] Sương long lanh rơi trên |[E] 

chiếc lá rung nhẹ rung|[B] nhẹ |[E] ___[F#] ___

|[B] Nghe đâu đây trong thanh |[E] vắng

bài ca chú dế |[B] nhỏ |[E] __

 

|[B] Con chim non say mê |[E] hót...

ố... líu... líu|[B] lo |[E] __

|[B] Anh say mê nâng câu hát|[E] ...

ối... a ôi... à... ối|[B] ạ..|[E] __[F#] _

 

ĐK:

Mùa xuân đã đến|[E] cho đời xanh [F#] tươi hy vọng

|[B] Và em đã đến|[E] cho lòng anh [F#] thôi nhớ |[D#m] mong

Mùa xuân đã đến|[E] cho làn môi [F#] em tuơi hồng

|[B] Còn chờ chi em hỡi|[E] ta cùng say [F#] chén xuân nồng|[B] _

(x2)

|_Hoa mai giăng giăng trên

|_ phố náo nức bao niềm mong |_chờ |

|_Xuân sang may thêm áo

|_ mới trẻ thơ vui mừng hớn |_hở |

 

|_Con tim rung rung xao

|_ xuyến ánh mắt trao nhau thiết|_ tha |

|_Người người hòa cùng niềm

|_vui đón Chúa xuân khắp|_ nơi

 

ĐK (x2)

|[G] Xuân sang én chao |[A] nghiêng khắp trời

|[Bm] Xôn xao phố đông |[F#m] vang tiếng cười

|[G] Xuân sang như |[A] thêm yêu đời

Này |[E] em hỡi! Này |[E] em hỡi! Hãy cất lên lời |[F#] ca

| | | | | | | |

ĐK (x4)