Khúc thụy du

Tone

Đánh giá

 

1. |[Am] _Hãy nói về cuộc |[Am] đời khi tôi không |[E/G#] còn nữa

Sẽ lấy được những |[G] gì về bên kia thế |[F] giới

Ngoài trống vắng mà |[Em] thôi Thụy ơi và tình |[Am] ơi

|[Am] _Như loài chim bói |[F] cá trên cọc nhọn |[G] trăm năm

Tôi tìm đời đánh |[C] mất trong vũng nước cuộc |[F] đời

Trong vũng nước cuộc |[Em]  đời Thụy [G]  ơi và tình |[Am] ơi

 

ĐK:

|[Am] _Đừng bao giờ em |[G] hỏi vì sao ta yêu [C] nhau

Vì sao môi anh |[F]  nóng vì sao tay anh |[G] lạnh

Vì sao chân anh |[Dm] run

Vì sao chân không |[E] vững

Vì sao và vì |[E7] sao | nghỉ 1 ô nhịp |

 

2. Hãy nói về cuộc |[Am] đời tình yêu như lưỡi |[Dm] dao

Tình yêu như mũi |[G] nhọn êm ái và ngọt |[C] ngào

Cắt đứt cuộc tình |[Dm]  đầu Thụy [G] bây giờ về |[Am] đâu

 

Thụy bây giờ về |[Bb] đâu anh là chim bói |[Am] 

Em là bóng trăng |[Em] ngà chỉ cách một mặt |[Dm] hồ

Mà [G] muôn trùng chia |[Am]  xa.

 

|[Am] _ Thụy bây giờ về |[Bb] đâu anh là chim bói |[Am] 

Em là bóng trăng |[Em] ngà chỉ cách một mặt |[Dm] hồ

Mà [G] muôn trùng chia |[Am]  xa.

 

|[Am] _Thuỵ bây giờ về |[Bb] đâu …… về [E] đâu………