Khúc tam ca – Minh Châu

Tone

Đánh giá

 

Hãy quên [A]  đi những bon chen thế [F#m]  gian

Sống vô [D]  tư đừng hơn thua tính [A]  toan

Hãy biến [Bm]  đi ngàn mưu mô thấp [E]  hèn

Và bao [D]  nhiêu trò điêu ngoa dối [E]  gian.

 

Hãy cho [A]  nhau tình thương yêu thiết [F#m]  tha

Nắm tay [D]  nhau khổ đau sẽ khuất [A]  xa

Cùng ước [Bm]  mơ đời yêu thương thái [E]  hòa

Người nở [D]  hoa trong trái [E]  tim thật [A]  thà.

 

Cùng sống [Bm]  chung dưới bầu [C#m]  trời

Hãy yêu [D]  thương đừng ganh ghét [E]  nhau

Đời [D]  sống đã có lắm khổ [Bm]  đau

Đừng [C#7]  gây thêm chi oán [F#m]  sầu

Hạnh [D]  phúc đến với những [E]  ai

Tâm hồn đầy nhân [E7]  ái.

 

Cố vươn [A]  lên đường tương lai rất [F#m]  xa

Để mai [D]  sau còn in tên chúng [A]  ta

Hãy sát [Bm]  vai cùng nhau chung mái [E]  nhà

Và dang [D]  tay vào đời trong tiếng [E]  ca.

 

Hãy cho [A]  nhau tình thương yêu thiết [F#m]  tha

Nắm tay [D]  nhau khổ đau sẽ khuất [A]  xa

Cùng ước [Bm]  mơ đời yêu thương thái [E]  hoà

Người nở [D]  hoa trong trái [E]  tim thật [A]  thà.