Khúc hát samba – Quốc Hùng

Tone

Đánh giá

 

Hè [Dm]  đến rồi chúng [A]  ta đi [Gm]  tìm

Tìm con sóng vỗ tung [A]  tăng

Biển [Dm]  sóng còn nhấp [A]  nhô con tàu

[Gm]  Đừng như sóng trôi vô [Dm]  tình

Vô [C]  tình sóng [Dm]  trôi chôn [C]  vùi mắt [Dm]  em.

 

[Gm]  Một làn gió tuyệt [F]  vời

[C]  Anh đang đứng chơi [Dm]  vơi

[Gm]  Xin em hãy quay [F]  về

[C]  Rộn ràng khúc [Dm]  samba.

 

Hãy hát khúc [C]  samba khúc [Dm]  samba!

Hãy hát khúc [C7]  samba khúc [F]  samba!

 

Biển [Dm]  thét gào chúng [A]  ta quay [Gm]  về

Về tổ ấm có đôi [A]  ta

Hè [Dm]  đến rồi chúc [A]  nhau câu cười

[Gm]  Cười con sóng nỡ vô [Dm]  tình

Vô [C]  tình sóng [Dm]  trôi chôn [C]  vùi mắt [Dm]  em.

 

[Gm]  Một làn gió tuyệt [F]  vời

[C]  Anh đang đứng chơi [Dm]  vơi

[Gm]  Xin em hãy quay [F]  về

[C]  Rộn ràng khúc [Dm]  samba.