Khúc Hát Chim Trời

Tone

Đánh giá

 

Những cánh |[A] hồng sân |[D] ngoài một chiều mây |[C#m] bay gió |[F#m] lay<br />

tóc |[D] thề người |[E] đang còn thơ |[A] bé<br />

Như chim  |[D] trời người trẻ dại trong |[C#m] ta líu |[F#m] lo<br />

bên |[D] thềm những |[E] khúc ca mùa |[A] xuân<br />

Đoạn Dạo : |[D] |____ |[E] |____ |[A] |___ <br />

 <br />

Gót xuân |[A] về âm |[D] thầm người tìm sao |[C#m] ta lúc |[F#m] vui <br />

lúc |[D] buồn người |[E] thất thường mưa |[A] nắng<br />

Đôi khi |[D] vì một vài chuyện không |[C#m] đâu nước |[F#m] mắt <br />

ngắn |[D] dài người |[E] trách ta thờ |[A] ơ<br />

Đoạn Dạo : |[D] |____ |[E] |____ |[A] |___  <br />

 <br />

Những cơn |[A] buồn lắm |[D] lời vẫn thường qua |[C#m] mau bước |[F#m] chân <br />

ra |[D] về người |[E] như chừng quên |[A] khuấy<br />

Có bao |[D] giờ dù vội vàng trong |[C#m] mơ trái |[F#m] tim <br />

ơ |[D] thờ người |[E] nhớ thương cùng |[A] ta<br />

Đoạn Dạo : |[D] |____ |[E] |____ |[A] |___ <br />

<br />

Suốt đêm |[A] rồi cuối |[D] trời vầng trăng tha |[C#m] hương nhớ |[F#m] thương <br />

vơi |[D] đầy dòng |[E] sông nhà quê |[A] cũ<br />

Bóng dáng |[D] người lại tìm về trong |[C#m] ta khúc |[F#m] hát <br />

chim |[D] trời ríu |[E] rít giữa hồn |[A] ta<br />

</p>