Khúc cha cha tình yêu – Nguyễn Thu

Tone

Đánh giá

 

Ná na na na [Dm]  na... Ná na na na [Bb]  na...

Ná na na nà [C]  na nà na na ná na na nà [Dm]  na X2

 

Bóng đêm buông nhẹ [Dm]  lơi, khúc ca nghe thật [Bb]  vui

Thế sao em ngồi [C]  đây chờ ai cho mắt em xanh ơ [Dm]  thờ

Hỡi con tim cuồng si, đếm đau thương mà [Bb]  chi 

Viết lên đi bài [C]  thơ đời không mong muốn như ta thường [Dm]  mơ

 

Bước chân qua thời gian, để mong manh tình [Bb]  tang

Dẫu in xưa còn [C]  mang ngày vui mang những suy tư ưu [Dm]  phiền

Áo xanh bao lần phai vết đau mang nặng [Bb]  vai

Nắng lên cho ngày [C]  mai còn mang hơi ấm tay trong vòng [Dm]  tay

 

Ná na na na [Dm]  na... Ná na na na [Bb]  na...

Ná na na nà [C]  na nà na na ná na na nà [Dm]  na X2

 

[Dm]  Hãy vui lên đi em cùng nhau ta [Gm]  nhảy cha cha

[C]  Hãy vui lên đi em cùng nhau ta [F]  ca í a í à

[Dm]  Bước chân cho đêm vui về trong khúc [Gm]  hát cha cha

[A]  Tiếng trống vang cho nhịp đàn đêm lã lơi

 

[Dm]  Hãy vui lên đi em cùng nhau ta [Gm]  nhảy cha cha

[C]  Hãy vui lên đi em cùng nhau ta [F]  ca í a í à

[Dm]  Bước chân theo con tim hoà chung khúc [Gm]  hát cha cha

[A]  Hãy để yêu thương người đến trong đêm [Dm]  này í a í a