Không Yêu Đừng Nói Lời Đắng Cay

Tone

Đánh giá

 

 

Nói chi lời [Bm] đắng cay[Bm] , nói chi lời [G] oán than [G] |

Người ơi tại [Em] sao hôm nay em đành [Em] nói ra

Anh không [F#m] muốn nghe [F#] _

 

Nói ra cũng [Bm] thế thôi[Bm] , nói ra cũng [G] mất nhau [G] |

Giờ em cương [Em] quyết hôm nay em phải [Em] bước đi

Anh trắng [F#] tay

 

Đừng [G] nói đã đến lúc ta không [A] còn hiểu được nhau

Đừng [F#m] nói sao giờ đây em không [Bm] còn hiểu được anh

Làm sao em [G] hiểu cảm giác của anh thế [Em] nào

Khi lòng anh [A] biết anh sẽ mất đi người [A] yêu

 

Mất đi người [D] yêu, anh thì [A] sao

Mất đi người [F#m] yêu thì với anh cũng thế [Bm] thôi

Người yêu [G] anh trên thế gian còn rất [Em] nhiều

Người yêu [G] anh đâu chỉ có riêng mình [A] em

 

Mất đi người [D] yêu, anh thì [A] sao

Mất đi người [F#m] yêu thì với anh cũng thế [Bm] thôi

Còn yêu [G] anh em sẽ không hề [Em] nói vậy

Còn yêu [G] anh em sẽ hiểu cho [A] lòng anh~

Quá đau [Bm] buồn

 

Lên tông tăng 1 cung <img title="Smile :)" src="http://guitar.vn/styles/default/xenforo/clear.png" alt="Không Yêu Đừng Nói Lời Đắng Cay" />

.