Không yêu đừng nói lời cay đắng – Nhất Trung

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Nói chi lời đắng cay

[F]  Nói chi lời oán than

[Dm]  Người ơi tại sao hôm nay em đành nói [E]  ra

Anh không muốn nghe.

 

[Am]  Nói ra cũng thế thôi

[F]  nói ra cũng mất nhau

[Dm]  Giờ em cương quyết hôm nay em phải bước [E]  đi

Anh trắng tay.

 

Đừng [F]  nói đã đến lúc ta không [G]  còn hiểu được nhau

Đừng [Em]  nói sao giờ đây em không [Am]  còn hiểu được anh

Làm sao em [Dm]  hiểu cảm giác của anh thế [F]  nào

Khi lòng anh [G]  biết anh sắp mất đi người yêu.

 

ĐK:

Mất đi người [C]  yêu anh thì sao

Mất đi người [Em]  yêu thì với anh cũng thế [Am]  thôi

Người yêu [F]  anh trên thế gian còn rất nhiều

Người yêu [Dm]  anh đâu chỉ có riêng mình [G]  em.

 

Mất đi người [C]  yêu anh thì sao

Mất đi người [Em]  yêu thì với anh cũng thế [Am]  thôi

Còn yêu [F]  anh em sẽ không hề nói vậy

Còn yêu [Dm]  anh em sẽ hiểu cho lòng [G]  anh

Quá đau [Am]  buồn.