Không thể khác được – Mr. Siro

Tone

Đánh giá

 

Cho dù biết [C]  sẽ đớn đau khi rời [D]  nhau

Duyên tình quá [Bm]  ngắn ta có nhau chẳng được [Em]  lâu

Em phải buông [C]  tay vì giữ anh có được [D]  đâu

Anh là tất [Bm]  cả tình yêu bấy lâu em dành [Em]  trọn.

 

Chấp nhận [C]  lời chia tay của [D]  em anh có [Em]  vui

Chấp nhận [C]  cuộc sống mới sẽ [D]  không còn vòng tay ấm [Em]  áp.

 

Dù vẫn yêu anh vô [C]  hạn như ngày [D]  đầu ta mới [Em]  quen

Nhớ anh nhưng không [C]  thể, không thể [D]  tựa vào vai [Em]  anh

Sẽ không như bây [C]  giờ nếu [D]  người đừng lừa [Em]  dối

Nước mắt em không [Am]  thể khóc [D]  cho ai ngoài [Em]  anh.

 

Nếu em giữ anh [C]  lại câu [D]  chuyện cũng thế [Em]  thôi

Chẳng thể yêu một [C]  người, anh [D]  chẳng thể thay [Em]  đổi

Đã đi qua giới [C]  hạn, duyên [D]  trời tự vỡ [Em]  nát

Nếu như ngay ban [Am]  đầu đã [Bm]  không trân trọng [Em]  nhau.