Không thể cùng nhau suốt kiếp

Tone

Đánh giá

 

Tone: [G] 

|[Em7]  |[C7M]  |[G7M]  |[G]  |[Em7]  |[C7M]  |[G]  |[Bsus4] [B] 

Verse 1

|[Em] Ngỡ sương sớm chạm |[Bm7] mi mắt môi đắng lệ |[Am7] trĩu nặng

Lẳng lặng thương |[Bm7] nhớ trong hao gầy

|[Em] Giấu đi mối tình |[Bm] gục ngã

Hôm ấy là |[Am7] Thứ Ba, là ngày ta |[Bm7] trở nên xa lạ 

Verse 2

|[Am7] _Điều gì đã [D7] khiến anh không cầm |[G7M] tay em [C7M] nữa

|[Am7] _Có phải mình thật [D7] sự không |[G7M] xứng đôi?

|[Am7] _Vài người vội [D7] vã cho em là |[G7M] người may [C7M] mắn

Ấy |[Am7] thế mà giờ anh đổi |[Bsus4] thay [B]  |[B7] 

Chorus 1

Còn điều gì ngu |[Am7] ngốc bằng: lừa dối |[D] quá nhiều 

vẫn nghĩ mình yêu |[Bm7] đúng người, càng nhắm |[Em7] mắt yêu!

Những xao xuyến khi |[Am7] chạm tay, những háo hức tim |[D] thổn thức

Môi hôn tìm |[G7M] nhau mỗi tối |[Am/F#] 

Chorus 2

Chẳng [B7] còn ai thương |[Am7] lấy mình ngoài chính |[D] bản thân

Cho em một lần |[Bm7] cuối cùng được nói |[Em7] nhớ anh

Có ai thoát được |[Am7] mình ra khỏi chân lý trong |[D] tình yêu: 

Không Thể Cùng |[G7M] Nhau Suốt Kiếp!

|[G] _Thế nhưng trái tim |[Bm] lại dễ in sâu niềm |[Am7] đau suốt kiếp. |[Bm] 

Mr. Siro

|[E7] Tình đã qua lâu nhưng ta cứ |[Am7] sống trong quá khứ 

Chứ có quên |[D] được đâu...

Chuyện buồn đôi |[G] ta đã hết sao chẳng thể hết tàn |[C7M] tạ?

Chỉ vì cố |[Am7] quên một người

Mà dằn vặt đến |[Bsus4] nỗi thân tâm không ngừng héo úa |[B7] ...

 

Verse 2 -> Chorus 1 (bỏ Am/F#)

 

Mr. Siro

|[Bsus4]  Một [B] người làm ta rất_|[Am7]  đau

|[D7] _Chỉ biết một mình chôn bao yêu |[Bm7] dấu (I never nerver 

for{|[Em7] get you)

___{|[Em7] _Nhưng quên rằng Có ai thoát được |[Am7] mình ra khỏi chân lý trong |[D7] tình yêu

Không thể cùng |[G] nhau suốt kiếp |[Am/F#] 

 

Ghì [B7] chặt trong hơi |[Am7] thở này là nỗi |[D] nhớ anh

Giang tay chẳng ai |[Bm] đáp lời, thuyền đắm |[Em] giữa khơi

Nơi em đứng mưa |[Am7] tầm tã, chiếc ô trở nên |[D] nhỏ bé

Không che được |[G7M] em như anh |[Am/F#] 

Dưới mưa có người_|[Bm]  lại khóc... Sao không cùng_|[Am7]  nhau suốt |[C7M] kiếp. [Bm7] 

|[Em7] Buông tay tình |[C7M] yêu [G7M] xuống vực  |[G] sâu