Không thấy ngày về – Lã Phong Lâm

Tone

Đánh giá

 

Intro: [F] [G] [Am] [F] [G] [Am] 

 

[Am]  Bức tường cao phủ [Em]  kín thép gai là [F]  nơi giam [G]  giữ những tội [C]  phạm

[Am]  Có buồng giam cùng [Em]  sắt chấn song vào [F]  đây mới [G]  thấy ngày dài [C]  lắm

[Am]  Những đại ca đầu [Em]  gấu khắp nơi, vào [F]  đây mới [G]  hay luật [C]  buồng

[Am]  Cháo sườn ăn no gà [Em]  nó thông tai rồi cụp [F]  pha bó [G]  gối ngồi [Am]  ngoan.

 

Chuyện của tôi ngày [C]  xưa do ham chơi đua [G]  đòi

Bỏ mặc cha mẹ [Am]  tôi khuyên can tôi hết [Em]  lời

Theo đám bạn đi [F]  bar bay lắc và cần [G]  sa

Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội [E7]  lỗi.

 

Giờ ngồi trong trại [C]  giam tôi mới thấy ân [G]  hận

Bạn bè thân của [Am]  tôi đứa chết đứa đi [Em]  tù

Cũng chỉ vì ma [F]  tuý cũng chỉ vì ham [G]  chơi

Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày [Am]  về.

 

[Am]  Có thằng mới mười [Em]  tám xuân xanh một mình [F]  nó giết [G]  người cướp tiệm [C]  vàng

[Am]  Có thằng đã ngoài [Em]  sáu mươi xuân mà tại [F]  sao vẫn phạm [G]  tội hiếp [C]  dâm

[Am]  Có thằng cho vay, làm [Em]  bóng, ôm lô, đòi nợ [F]  thuê, có vũ [G]  khí quân [C]  dụng

[Am]  Có thằng giết người [Em]  cướp xe ôm thằng bạn [F]  tôi giết người [G]  tình trong lúc [Am]  say.