Không Sao Đâu – Những Đứa Trẻ – Những Đứa Trẻ

Tone

Đánh giá

 

Tone chuan Ab. Capo 1 choi G

Intro: [GGCGDCG] 

Verse:

Tôi muốn [G] biết điều gì đang xảy ra với em

Và tôi đã [G] thấy bạn bè đến gõ cửa nhà em

Nhưng mà không sao [C] đâu

Không sao đâu

Không sao [G] đâu

 

Tôi muốn [G] biết điều gì đang xảy ra với em

Và tôi đã [G] thấy tình yêu đến chào tạm biệt em

Nhưng mà không sao [C] đâu

Không sao đâu

Không sao [G] đâu

 

Chorus:

Và tôi muốn [G] biết sự thật này

Và tôi muốn [G] biết sự thật này

Và tôi muốn [C] thấy sự thật này

Và tôi muốn [G] biết

Khi gặp [D] em

Tôi chỉ muốn [C] nói rằng

Không sao [G] đâu

Khi gặp [D] em

Tôi chỉ muốn [C] nói rằng

Không sao [G] đâu

 

Verse:

Trong khi [G] đó mọi người đang uống rượu và bia

Còn em ngồi [G] đây trên chiếc ghế xô pha

Nhưng mà không sao [C] đâu

Không sao đâu

Không sao [G] đâu

Tôi không cần [G] biết em đến từ đâu

Tôi cũng không cần [G] biết ta

đã quen nhau được bao lâu

Nhưng mà không sao [C] đâu

Không sao đâu

Không sao [G] đâu

 

Chorus:

Và tôi muốn [G] biết sự thật này

Và tôi muốn [G] biết sự thật này

Và tôi muốn [C] thấy sự thật này

Và tôi muốn [G] biết

Khi gặp [D] em

Tôi chỉ muốn [C] nói rằng

Không sao [G] đâu

Khi gặp [D] em

Tôi chỉ muốn [C] nói rằng

Không sao [G] đâu