Không phải anh – Phạm Bảo Nam

Tone

Đánh giá

 

[C]  Trên con phố vắng [G]  lặng

Chợt muốn [Am]  kiếm ai đó sẻ [Em]  chia

Nhưng [F]  mãi chỉ có mình [C]  anh

Làm bạn với [F]  nỗi cô đơn mà [G]  thôi.

 

[C]  Anh tin sẽ có [G]  ngày

Được bên [Am]  em quên hết buồn [Em]  đau

Nhưng [F]  anh nhận thấy những bước [C]  chân của người

Chưa [F]  từng dừng lại vì [G]  anh.

 

Tình [F]  yêu anh trao đến [G]  em

Sẽ mãi [Em]  luôn lặng lẽ thế [Am]  thôi

Nhưng anh đâu biết [F]  rằng

Cứ qua [C]  thêm một ngày

Dường [F]  như em lại cách [G]  xa.

 

Tình [F]  yêu anh trao đến [G]  em

Chỉ để đổi [Em]  lấy đôi lần quan [Am]  tâm

Nhưng anh đây quá [F]  khờ

Vì những quan [C]  tâm của người

Đã [F]  dành cho ai kia [G]  khác

Không phải [C]  anh.