Không kịp nữa rồi – Nhất Trung

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Một tình yêu sắp [Em]  chia lìa

[F]  Một người đã sắp [C]  đi rồi

[Dm]  Vì đêm nay là [Am]  đêm cuối

Mình [F]  bên nhau trong xót [E7]  xa.

 

2. [Am]  Từng tia nắng sắp [Em]  quay về

[F]  Là anh biết sắp [C]  mất người

[Dm]  Ngồi bên em lòng [Am]  nát tan

Thời [F]  gian sao không ngừng [E7]  trôi.

 

Tình yêu [F]  ta li tan, không [G]  ai mong muốn

Vì anh [C]  biết chúng [G]  ta còn [Am]  quá yêu

Lòng quặn [F]  đau tim anh cố [G]  nuốt nước mắt

Cười [Dm]  để cho em đừng [E7]  khóc.

 

ĐK:

Một người [Am]  khóc một người [Em]  đau

Một tình [F]  yêu sắp [G]  phải chia [C]  lìa

Dù lòng [Am]  biết không kịp nữa [Em]  rồi

Khi bình [F]  minh phải [G]  mang em [Am]  đi.

 

Một người [Am]  khóc một người [Em]  đau

Một người [F]  ôm hối [G]  hận muộn [C]  màng

Dù lòng [Am]  biết không kịp nữa [Em]  rồi

Đôi tình [F]  nhân sắp [G]  phải xa [Am]  nhau.