Không còn mùa thu

Tone

Đánh giá

 

 

Không còn mùa |[E] thu, trăng rơi bên |[G#m] thềm

Không còn lời |[A] ru, mơ trên môi |[E] mềm

Em |[A] thơ, như mùa xuân |[F#] đầu, nối dài đêm |[B] sâu |[B] 

 

Anh làm mùa |[E] thu, cho em mơ |[G#m] màng

Anh làm lời |[A] ru, quấn quýt bên |[E] nàng

Em |[A] đi, tiếc gì thu |[F#] vàng, tiếc gì xuân |[B] sang |[B] 

 

Chorus:

*Còn thương nhớ |[E] nhau, về thắp sao |[G#] trời

Còn thương nhớ |[C#m] nhau, từng đêm bão |[E] tố

Tóc ướt trăng |[A] thề, 

lời yêu |[F#] chưa nói trên môi vụng |[B] về |[B] 

 

Đường ta đã |[E] qua, chìm khuất chân |[G#] trời

Đường ta sẽ |[C#m] đi, nào ai biết |[E] tới

Chiều buông rã |[A] rời, ru lòng thôi |[B] mơ,

ru buồn lên |[E] thơ.|[E] 

 

Không còn mùa |[E] thu, trăng rơi bên |[G#m] thềm

Không còn lời |[A] ru,mơ trên môi |[E] mềm

Em |[A] thơ, như mùa xuân |[F#] đầu, nối dài đêm |[B] sâu |[B] 

 

Anh làm mùa |[E] thu, cho em mơ |[G#m] màng

Anh làm lời |[A] ru, quấn quýt bên |[E] nàng

Em |[A] đi, tiếc gì thu |[F#] vàng, tiếc gì xuân |[B] sang |[B] 

 

Chorus:

*Còn thương nhớ |[E] nhau, về thắp sao |[G#] trời

Còn thương nhớ |[C#m] nhau, từng đêm bão |[E] tố

Tóc ướt trăng |[A] thề, 

lời yêu |[F#] chưa nói trên môi vụng |[B] về |[B] 

 

Đường ta đã |[E] qua, chìm khuất chân |[G#] trời

Đường ta sẽ |[C#m] đi, nào ai biết |[E] tới

Chiều buông rã |[A] rời, ru lòng thôi |[B] mơ,

ru buồn lên |[E] thơ.|[E] 

 

*Còn thương nhớ |[F] nhau, về thắp sao |[A] trời

Còn thương nhớ |[Dm] nhau, từng đêm bão |[F] tố

Tóc ướt trăng |[Bb] thề, 

lời yêu |[G] chưa nói trên môi vụng |[C] về |[C] 

 

Đường ta đã |[F] qua, chìm khuất chân |[A] trời

Đường ta sẽ |[Dm] đi, nào ai biết |[F] tới

Chiều buông rã |[Bb] rời,

ru lòng thôi |[C] mơ, ru buồn lên |[F] thơ.|[F] 

* Chiều buông rã |[Bb] rời ….

Ru lòng thôi |[C] mơ, ru buồn lên |[F] thơ.|[F]