Không cần tình yêu – Nhạc Hoa

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Mưa rơi mưa rơi từng [F]  hạt long lanh

[Am]  Mưa rơi trong tôi với [G]  bao nỗi sầu đau

[Am]  Đêm nay không em hoang [F]  lạnh buốt giá

[Am]  Đêm nay mưa rơi nhớ thương ai.

 

Từ em xa [C]  vắng, trách hờn [G]  ai

Tình vội [D]  quên hỡi người [Am]  ơi

Đời anh hoang [C]  vắng, biết tìm bóng [G]  ai

Đừng vội [D]  đi hỡi người [Am]  ơi.

 

[Am]  Hãy sống quên đi người hãy sống quên đi tình

[G]  Xoá, xoá đi hỡi một bóng hình [Am]  ai trong anh

 

[Am]  Hãy sống quên đi người hãy sống quên đi tình

[G]  Xoá, xoá đi hỡi mối tình đầu [Am]  anh yêu em

[G]  Xoá, xoá đi hỡi một bóng hình [Am]  ai trong anh.