Khi tóc thầy bạc trắng

Tone

Đánh giá

 

Dạo đầu: |[Am]  |[Am]  |[F]  |[G]  |[Am]  |[Dm]  |[G]  |[Am] 

 

Khi tóc thầy |[Am]  bạc tóc |[Am] em vẫn còn |[C]  xanh

|[Am] Khi tóc thầy bạc |[F]  trắng chúng |[G]  em đã lớn khôn |[C]  rồi

|[Am] Thời gian trôi |[Dm]  mau, cầu |[Em] Kiều thầy đưa qua |[G]  sông

Tuổi ấu |[E7]  thơ như hoa |[E7] nở |[E7] dưới mái |[Am]  trường |[Am] 

 

Một |[C]  con đò sang |[G] ngang, ôi |[Em]  lòng thấy mênh |[F]  mang

Cho |[A]  em biết yêu cánh |[Dm]  cò trong câu ca |[Dm]  dao

Cho |[Am]  em biết yêu bống |[F] trắng ăn cơm |[A7]  vàng của cô tấm |[Dm]  ngoan

Và |[F]  cho em yêu |[Dm] ai hai sương một |[F]  nắng để làm |[Em]  nên lúa |[Am] vàng

[Em] _Bài học làm |[Dm]  người em vẫn nhớ [Am]  ghi

|[Am] _Công cha ơn nghĩa |[E] mẹ |[E] ơn |[Am]  thầy.