Khi Người Lớn Cô Đơn

Tone

Đánh giá

 

Intro:

|1 |18

 

Verse 1

Thành |[Em] phố bé thế |[Am/F#] thôi mà |[B7] tìm hoài chẳng |[Em] được

Tìm |[C] hoài sao chẳng |[C] thấy nhau giữa |[Bsus4] chốn đông |[B7] người

Thành |[Em] phố bé đến thế |[Am/F#] thôi mà |[B7] tìm hoài không |[Em] thấy

Chút ấm |[Am] áp, chút |[B7] yêu thương riêng |[Em] mình |[Em] _ |[Em] _

 

|[Em] _Chiều |[Em] đứng giữa ngã |[Am/F#] tư nhìn |[B7] dòng xe tấp |[Em] nập

Dừng |[C] lại bên quán |[C] nước, khu chợ |[Bsus4] vắng thưa |[B7] người

Nào |[Em] nhắm mắt chút |[Am/F#] thôi mặt |[D] trời đang không |[G] hát

Nắng |[C] sắp tắt, chẳng |[Am/F#] buông lời hình |[B7] như

 

Chorus

|[B7] _Chiều tôi |[Am] lên xe loay |[D] hoay giữa thành |[G] phố không |[C] màu

Nhạc Trịnh |[Am] ngân lên nghe |[D] da diết [G] gầy |hao

|[G] _Mùi |[C] thuốc lá bay |[D] bay (bay về nơi đâu)

Mùi ca|[Bm] fe sao đắng |[Gdim/Bb] lòng (hương café đắng)

Trạm |[Am] xe dừng |[Am/F#] không ai đón |[B7] đưa

 

|[B7] _Là vì |[Em] tôi cô |[Am/F#] đơn giữa đường |[G] phố thân |[C] thuộc

Là vì |[Am] tôi hôm nay cô |[D] đơn giữa đời|[G] _ thôi

|[G] _Rồi |[C] có những đêm |[D] mưa

Nằm nghe |[Bm] câu ca rất |[Gdim/Bb] xưa

Từ |[Am] radio phát |[B7] lên, nghe |[Em] thật buồn (buồn lắm) |[Em] _

 

--> Verse 1 --> Chorus

 

|[B7] _Là vì |[Em] tôi cô |[Am/F#] đơn giữa đường |[G] phố thân |[C] thuộc

Là vì |[Am] tôi hôm nay cô |[D] đơn giữa đời|[G] _ thôi

|[G] _Rồi |[C] có những đêm |[D] mưa

Nằm nghe |[Bm] câu ca rất |[Gdim/Bb] xưa

Từ |[Am] radio phát |[B7] lên, nghe thật |[C7M] buồn (buồn lắm)

 

* Tăng nửa tone

Là vì |[Fm] tôi cô |[Bbm/G] đơn giữa đường |[Ab] phố thân |[Db] thuộc

Là vì |[Bbm] tôi hôm nay cô |[Eb] đơn giữa đời |[Ab] trôi

Rồi |[Db] có những đêm |[Eb] mưa

Nằm nghe |[Cm] câu ca rất |[Abdim/Cb] xưa

Từ |[Bbm] radio phát |[C7] lên, nghe thật |[Fm] buồn (buồn lắm)

 

Người |[Db] lớn cô |[Db/Eb] đơn, tự mình |[Cm] trong bao nghĩ |[Abdim/B] suy

Ngồi bên |[Bbm] ai sao thấy |[C7] riêng tôi quạnh |[Fm] hiu