Khám phá – Trần Lập

Tone

Đánh giá

 

Thuở ngàn [A]  xưa khi nơi đây chỉ là sỏi [F#m]  đá

Từ hoang [D]  sơ người việt khao [E]  khát sống vươn [A]  lên

[F#m]  Rồi từ tối [E]  tăm ta đi [C#m]  tìm một ngọn lửa [F#m]  sáng

[D]  Ngọn lửa sáng ước [Bm]  vọng, bàn tay với xa hơn mặt [E]  trời.

 

Và ngày [A]  nay khi nơi đây đã nhiều đổi [F#m]  thay

Rồi từ [D]  đây ta khám [E]  phá thế gian muôn [A]  mầu

[F#m]  Để ta xứng [E]  danh những con [C#m]  người của đỉnh cao [F#m]  mới

[D]  Làm cuộc sống văn [E]  minh, đẹp trong [B]  mắt trí tuệ Việt [E]  Nam.

 

[A]  Khám phá thế gian này rực [D]  rỡ

Cuộc sống mãi bao [Bm]  la, còn bao điều muốn [E]  tìm

[A]  Khám phá những con người quanh [D]  ta

Cùng những đỉnh [Bm]  cao xanh, để cuộc [E]  sống thêm tuyệt [A]  vời.

 

Những ước vọng [C#m]  xưa cho ngày nay thêm khát khao 

Bầu trời mênh [D]  mang ôi ngàn sao trong ánh [E]  mắt 

Những ước vọng [C#m]  xưa cho ngày nay thêm khát khao 

Ngàn trùng mênh [D]  mang ta cùng vươn lên mãi [E]  mãi 

Cùng [D]  khám phá biết [E]  bao nhiêu kỳ [A]  lạ

Cùng [D]  khám phá cuộc [E]  sống ôi tuyệt [A]  vời.