Khắc ghi ơn thầy – Tịnh Hải

Tone

Đánh giá

 

 

Intro: [Am]  – [Am] 

[D]  – [F]  – [Em]  – [Em]  – [Em] 

1. Giọt mưa trong hoàng [Am]  hôn

Nhẹ [F]  buông nơi Thiền [C]  môn

Làm [G]  lòng con chạnh [F]  nhớ

Bóng [Am]  dáng Thầy hôm [C]  nào ! [G] 

Ngày [F]  con trong đường [G]  mê

Thầy khuyên con tịnh [Dm]  tâm

Sẽ [G]  thấy lòng An [C]  lạc

Vạn [Em]  vật vốn vô [Am]  thường ! [Em] 

ĐK: Thầy [C]  dạy con chữ [F]  Đức

Tri [D]  thức cần trao [Am]  dồi

Đức [G]  hạnh phải vun [Em]  bồi

Kiếp [G]  làm người không [Am]  thẹn [G] 

Chữ [D]  Nhẫn con đừng [Am]  quên

Lòng [F]  người hay sân [G]  hận

Hãy [Em]  nhẫn nhịn cho [C]  qua

Câu [Em]  nhịn chín câu [Am]  lành [Em] 

2. Rồi cơn mưa chiều [Am]  nao

Lặng [F]  im trong niềm [C]  đau

Bàng [G]  hoàng con bật [F]  khóc

Mãi [Am]  mãi Thầy không [C]  còn ! [G] 

Lời [F]  khuyên con hằng [G]  ghi

Nguyện gieo tâm từ [Dm]  bi

Quyết [G]  vững lòng chuyên [C]  lạc

Niệm [Em]  Phật A Di [Am]  Đà [Em]