KÉM DUYÊN

Tone

Đánh giá

 

 

[Cmaj7] Một chiều mưa trong lòng [Bm7] anh thấm bao nỗi sầu

[Am7] Dù không [D] đau nhưng giờ [G] anh vẫn nhớ

[Cmaj7] Ngày e đi chưa kịp [Bm7] ôm cái ôm giã từ

[Am7] Lệ hoen mi phận [D] hồng nhan kém [G] duyên

 

[Cmaj7] Em đi ngang đời anh

[Bm7] Như gió mây qua trời

[Am7] Đưa đôi tay nhưng [D] không thể với [G] lấy

Vậy đành [Cmaj7] thôi nhìn theo người đi

[Bm7] Khi đã xa mất rồi

Chỉ còn [Am7] anh với những mộng [D] mơ lặng [G] thinh.

 

Giờ lòng mang theo những [Cmaj7] vấn vương

Lúc gần kề đầy [Bm7] nhớ thương

Không thể nói ra để rồi [Am7] nhớ nhau

[D] Lòng này thấu mấy [G] phần

Uống nhầm ánh mắt say [Cmaj7] cả đời

Dù tình có ở [Bm7] phương trời

Biết sẽ không chạm được [Am7] đến đâu

[D] Đành phải mất [G] nhau.

 

[Cmaj7] anh vẫn cứ đừng [Bm7] đợi một mình

Dù rằng [Am7] sẽ chẳng [D] thể đến [G] gần

Bởi vì [Cmaj7] em mong manh lắm [Bm7] tựa nhành hồng

Đợi vòng [Am7] tay nhưng [D] lại sao lỡ [G] duyên

 

Giờ này [Cmaj7] em. Đã bên [Bm7] ai

Tình nồng [Am7] ấm ngôi [D] nhà nhỏ [G] xinh

Này chỉ là [Cmaj7] mơ. Những giấc [Bm7] 

Tìm hạnh [Am7] phúc xa [D] vời người [G] ơi