Kế hoạch làm bạn – Đỗ Bảo

Tone

Đánh giá

 

[A]  Chuyện kì quặc, cô vẫn nói [C#m]  cho anh nghe đã biết bao [F#m]  lần

[C#m]  Một điều gì [E]  khác, thay vì vượt [C#m]  qua ranh giới để [D]  yêu

Một điều gì [A]  đó, như kế hoạc hđể làm [Bm]  bạn, chỉ làm [E]  bạn

 

[A]  Thật kì quặc, đâu có đam mê trong [C#m]  tim anh giống như [D]  yêu

[C#m]  Chỉ là không [E]  có ai đang ngoài [C#m]  kia mang bóng hình [D]  cô

Chẳng hề hẹn [A]  trước, họ bật cười nụ [Bm]  cười sáng tươi hồn [D]  nhiên

Xếp sang một bên, xếp [Bm]  lại từng đêm, kế hoạch vượt qua ranh giới để [E]  yêu

 

Làm [A]  bạn, là cô chẳng cần lo [C#m]  lắng mỗi khi hẹn anh đưa đón ngày [F#m]  mưa

[C#m]  Anh không lo lỡ chút cà-phê vương [F#m]  vào chiếc váy cô [E]  mang

[A]  Làm bạn, là họ còn bao năm [C#m]  tháng đi bên đời nhau cho dẫu về [F#m]  đâu

 

[C#m]  Đi bên nhau qua những ngày thu êm [D]  đềm vừa về chưa [E]  lâu

[D]  Buồn vui chẳng ai [A]  giấu ai, sẻ [D]  chia những câu chuyện [E]  dài

Điều [Bm]  quan trọng [D]  là: Ô! Kế hoạch làm [C#m]  bạn

Cho [D]  anh cùng cô giữ [F#]  mãi những nụ cười quý [Bm]  giá, hiếm [D]  hoi trên [A]  đời

 

[A]  Thật kì quặc, đâu có đam mê trong [C#m]  tim anh giống như [D]  yêu

[C#m]  Chỉ là không [E]  có ai đang ngoài [C#m]  kia mang bóng hình [D]  cô

Chẳng hề hẹn [A]  trước, họ bật cười nụ [Bm]  cười sáng tươi hồn [D]  nhiên

Xếp sang một bên, xếp [Bm]  lại từng đêm, kế [D]  hoạch vượt qua ranh [D]  giới để yêu

 

Làm [A]  bạn, là cô chẳng cần lo [C#m]  lắng mỗi khi gặp anh không chút điểm [F#m]  trang

[C#m]  Anh không lo nếu [Abm]  lỡ bỏ quên ví [D]  tiền thường ngày vẫn [E]  mang

[A]  Làm bạn, là họ còn bao năm [C#m]  tháng đi bên đời nhau cho dẫu về [F#m]  đâu

 

[C#m]  Đi bên nhau qua những ngày thu êm [D]  đềm vừa về chưa [E]  lâu

Mặc [D]  cho lời anh nói [A]  sai, mặc [D]  cô phân vân nghĩ [C#m]  ngợi

Điều [D]  quan trọng là: Ô! Kế hoạch làm [C#m]  bạn

Cho [Bm]  anh cùng cô giữ [F#]  mãi những nụ cười quý [Bm]  giá

 

Hát tăng 1 tone ------

 

Làm [B]  bạn, một mai gặp nhau thưa [Ebm]  vắng hơn khi cạnh cô có bóng hình [Abm]  ai

[Ebm]  Anh đi qua ranh giới ngày [Abm]  xưa với người mình vẫn chờ [F#]  đợi.

[B]  Làm bạn, nhìn ra ngoài xa năm [Ebm]  tháng mênh mông đời nhau suy nghĩ về [Abm]  sau

 

[Ebm]  Nghe tin nhau qua những ngày thu êm [E]  đềm vừa về chưa [F#]  lâu

Một [E]  mai rồi cô héo [B]  hon, và [E]  anh trong cơn héo [F#m]  mòn

Điều [C#m]  quan trọng [E]  là: Ô! Kế hoạch làm [Ebm]  bạn

Cho [E]  anh cùng cô giữ [Ab]  mãi những nụ cười quý [C#m]  giá, hiếm [E]  hoi trên [B]  đời