Kẻ đứng sau tình yêu – Minh Vy

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Lòng em ngây ngất [G]  vui, khi [Em]  tình yêu đến hôm [Am]  nào

[Am]  Rồi dông tố kéo [G]  qua em là chiếc bóng mà [C]  thôi

[Am]  Cố nén bao niềm [Em]  đau nhưng [G]  nào có nén được [C]  đâu

[Am]  Cố bước đi thật [Em]  mau, nào [G]  có bước đi được [Am]  đâu

 

Lời [F]  hứa với em từ [G]  lâu, trọn [F]  kiếp chỉ đôi bóng [C]  hình

Giờ [Am]  biết biết ra thì [G]  sao, tình [Em]  đã trái ngang từ [Am]  lâu

 

[Am]  Hôm nay có mưa, [C]  mưa rơi rất nhiều

[Dm]  Một người lặng im nghe tiếng [Em]  mưa rơi buồn thêm

[Am]  Hôm nay sẽ vui, [C]  anh vui rất nhiều

[Em]  Bận lòng làm chi cho kẻ [G]  đứng sau tình yêu

 

[Am]  Mai đây có xa, [C]  xa nhau rất buồn

[Dm]  Thà rằng em khóc hơn thấy [Em]  anh đau lòng thêm

[Am]  Thôi anh cứ đi, [C]  em đây vẫn chờ

[Em]  Chờ hoài ngàn năm khi tình [Am]  chỉ chỉ mình em