Katy Katy

Tone

Đánh giá

 

<br />

|[Dm] Chiều nắng, |[Dm] đường vắng,<br />

|[G] Em với chúng |[G] tôi mấy người,<br />

|[Dm] Ngồi xuống |[Dm] chuyện vui,<br />

|[G] Ôi bao nhiều |[G] điều muốn nói.|[F] _<br />

Nhưng đâu |[F] đó nụ |[Am] cười vẫn |[Am] chứa muộn |[Bb/D] phiền<br />

Ánh mắt |[Bb] giấu nỗi |[A7] buồn xa xăm. |[A] ____ |[F] _ <br />

Chuyện tình |[F] yêu giận |[Am] hờn mấy |[Am] chốc<br />

Để |[Bb] rồi nước mắt |[Bb] ấy cứ |[A7] rơi |[A7] và anh muốn (nói).<br />

<br />

|[Dm] Katie, Katie, |[Bb] em hãy |[F] vui lên, |[Bb] hãy cố vui cười |[F] lên.<br />

Nỗi |[Gm] buồn sẽ |[Dm] trôi dần |[Gm] trong lãng |[Dm] quên<br />

Và |[E] em yêu |[E] đi đừng suy tư |[A] mãi.<br />

Để |[A7] anh luôn thấy |[Dm] Katie, Katie |[Bb] mãi giữ |[F] trên môi<br />

|[Bb] Những đóa hoa thật |[F] tươi. Em |[Gm] đẹp nhất |[Dm] khi em cười,<br />

Và |[Gm] xin chớ |[Dm] quên lời anh:|[E]   "Đừng để vụt |[A7] mất tuổi |[Dm] xanh"|[Dm] ._|| <br />