Inh lả ơi

Tone

Đánh giá

 

|[Am] Inh lả |[Am] ơi, |[C] sao noọng |[Dm] ơi

|[Am] Khắp núi |[Dm] rừng Tây |[Am] Bắc sáng |[C] ngời

|[Dm] Mùa xuân |[Am] đến ngàn |[C] hoa hé |[Dm] cười

|[Am] Inh lả [Am] ơi, |[C] sao noọng |[C] ơi !!! x 4