Im lặng đêm Hà Nội

Tone

Đánh giá

 

 

|[Em] Chỉ còn mùa hoa sữa |[C] nồng  nàn 

[D] trong |[G] căn pḥòng nhỏ

Đêm |[Am6] cuối thu [Am/F#] trăng lạnh |[B7] mờ sương

 

Chỉ |[Em] còn nỗi im lặng |[C] phố khuya 

không [D] gian dạ hương |[Am6] sâu  thẳm

[Am/F#] _Từng tiếng |[B7] chim đêm khắc khoải |[Em] vọng về

ĐK (2/4)

Chỉ |]còn mênh mông |[C] gương hồ,

Hiu [D] hắt soi những cây bàng |[G] lá đỏ

Chỉ |[Em] còn mênh mông |[C] gương hồ,

[Am] Từng hàng cây góc |[Am6/F#] phố |]_ngây ngô |[B7] nhìn nhau |]_

 

Chỉ |[B7] còn hơi ấm mối t́ình [C7M] đầu

|[Am6] Anh  đi [D] có đôi lần |[G] nhìn  lại

|[Am/F#] Chỉ còn em |[B7] còn em |]im lặng đến |[Em] tê người