H’zen lên rẫy – Nguyễn Cường

Tone

Đánh giá

 

[G]  Đung đưa, đung đưa chiếc gùi đung [Em]  đưa, H'zen lên [G]  rẫy

Dung dăng, dung dăng chiếc còng đung [Em]  đưa, H'Zen lên [G]  rẫy.

 

[A]  Ô, con đường đất [D]  đỏ 

[A]  Ô, mặt trời nắng [D]  đổ

Bạt ngàn cao [Em]  su, bạt ngàn cà phê 

Một rừng âm [C]  thanh, một trời hương say

Ban [D]  Mê lộng gió.

 

Em đi tỉa [G]  bắp, hay hái rau [Em]  rừng vui chi em [D]  hát.

Dí da di da .. [A]  hey…dí da da [G]  da X 2