Hy Vọng

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[Cm] ___ |[Gm] ___ |[Ab] ___ |[Eb] ___ |

|[Cm] ___ |[Gm] ___ |[Ab] ___ |[Bb] ___ |[Cm] ___ |[Cm] ___ |

Verse 1:

|[Cm] Hi vọng anh vẫn |[Gm] giữ riêng anh_

Chẳng |[Ab] đánh rơi phút |[Eb] nào |

|[Cm] Hi vọng anh vẫn |[Gm] giữ đầy |

|[Ab] Cả giấc mơ dẫu |[Bb] đớn đau |

|[Cm] Hi vọng em giờ đây có |[Gm] chút yên vui_

Ngập |[Ab] nắng trên con |[Eb] đường |

|[Cm] Hi vọng em còn mang chút |

|[Gm] Ký ức về |[Ab] anh, chỉ |[Bb] thế thôi |[Bb] __

Chorus:

Giọt nước |[Cm] mắt bay ngược |[Gm] lên bầu trời_

Làm thành |[Ab] bóng mưa đổ |[Eb] ngang xuống đời_

Chỉ cần |[Fm] em còn trên mặt |[Gm] đất này |

|[Ab] Anh vẫn hy |[Bb] vọng_

Dù phải |[Cm] đớn đau ngàn |[Gm] năm cũng đành_

Dù là |[Ab] giấc mơ ngàn |[Eb] kiếp không thành_

Chỉ cần |[Fm] em còn trên mặt |[Gm] đất này_

|[Ab] Anh vẫn hy |[Bb] vọng, vẫn |[Cm] hy vọng |[Cm] ___ |

Midtro:

|[Cm] ___ |[Gm] ___ |[Ab] ___ |[Eb] ___ |

|[Cm] ___ |[Gm] ___ |[Ab] ___ |[Bb] ___ |[Cm] ___ |[Cm] ___ |

Verse 2:

|[Cm] Hi vọng anh vẫn |[Gm] giữ cho em

Dù |[Ab] biết em cũng |[Eb] mặc

|[Cm] Hi vọng thêm, đau |[Gm] đớn nhiều

|[Ab] Cũng ko sao, anh |[Bb] chẳng sao

|[Cm] Hi vọng em ở nơi có |[Gm] nắng lung linh

Đừng |[Ab] ướt mưa thế |[Eb] này

|[Cm] Hi vọng em còn mang chút

|[Gm] Ký ức về |[Ab] anh, chỉ |[Bb] thế thôi |[Bb] __

Chorus:

Giọt nước |[Cm] mắt bay ngược |[Gm] lên bầu trời

Làm thành |[Ab] bóng mưa đổ |[Eb] ngang xuống đời

Chỉ cần |[Fm] em còn trên mặt |[Gm] đất này

|[Ab] Anh vẫn hy |[Bb] vọng

Dù phải |[Cm] đớn đau ngàn |[Gm] năm cũng đành

Dù là |[Ab] giấc mơ ngàn |[Eb] kiếp không thành

Chỉ cần |[Fm] em còn trên mặt |[Gm] đất này

|[Ab] Anh vẫn hy |[Bb] vọng, vẫn |[Cm] hy vọng |[Cm] ___ ||