Huyền Thoại Mẹ

Tone

Đánh giá

 

Intro: 

[Am G Fmaj7 E7 Dm C Bm7b5 E7] 

[Am G Fmaj7 E7 Dm C Bm7b5 E7 Am] 

Đêm chong [A7] đèn ngồi nhớ [Dm7] lại 

Từng câu [Em7] chuyện ngày [Am] xưa [Em7 Am] 

Mẹ về [A7] đứng dưới [Dm7] mưa 

Che đàn |con nằm [Am] ngủ 

Canh từng [A7] bước chân [Dm7] thù 

Mẹ ngồi [Em7] dưới cơn [G] mưa. [Em7 G] 

 

Mẹ lội [Dm] qua con [Am] suối 

Dưới mưa [Fmaj7] bom không [Em7] ngại 

Mẹ nhẹ [Em7] nhàng đưa [Dm7] lối 

Tiễn con [G] qua núi [Dm] đồi 

Mẹ chìm [Fmaj7] trong đêm [Am] tối 

Gió [Dm] mưa tóc [C] che lối con [E] đi. 

 

Đêm chong [A7] đèn ngồi nhớ [Dm7] lại 

Từng câu [Em7] chuyện ngày [Am] xưa [Em7 Am] 

Mẹ về [A7] đứng dưới [Dm7] mưa 

Che từng |căn hầm [Am] nhỏ 

Xóa sạch [A7] vết con [Dm7] về 

Mẹ ngồi [Em7] với cơn [Am] mưa [Em7 Am] 

 

Mẹ là [A7] gió uốn [Dm7] quanh, 

Trên đời |con thầm [Am] lặng 

Trong câu [A7] hát thanh [Dm7] bình. 

Mẹ làm [Em7] gió mong [Am] manh.[Em7 Am] 

 

* Mẹ là [A7] nước chứa [Dm7] chan, 

Trôi giùm |con phiền [Am] muộn 

Cho đời [A7] mãi trong [Dm7] lành 

Mẹ chìm [Em7] dưới gian [Am] nan.[Em7 Am]