Hướng Về Hà Nội (Am)

Tone

Đánh giá

 

Nhịp 2/4

 

1. Hà Nội |[Am] ơi, hướng |[Am/G#] về thành phố xa |[Am/G] xôi_

Ánh |[Am/F#] đèn giăng mắc muôn |[F] nơi

áo |[Dm6] màu tung gió chơi |[Esus4] vơi__

|[E7] _Hà Nội |[Bm] ơi, phố |[F#m] phường dài ánh trăng |[Bm] mơ_

Liễu |[Em7] mềm nhủ gió ngây |[F7M] thơ

thấu |[G] chăng lòng khách bơ |[E7] vơ_

 

2.Hà Nội |[Am] ơi, những |[Am/G#] ngày vui đă ra |[Am/G] đi,

Biết |[Am/F#] người có nhớ nhung |[F] chi,_

Hết |[Dm6] rồi giây phút phân |[Esus4] ly…

|[E7] _ Hà Nội |[Bm] ơi, dáng |[F#m] huyền tha thướt đê |[Bm] mê,

Tóc |[Em7] thề thả gió lê |[F7M] thê

Biết |[E7] đâu ngày ấy anh |[Am] về |[Am] _

 

Nhịp 4/4

Đk:

Một |[Am] ngày mùa chinh chiến |[F] ấy,

[A7] Chim đã xa |[Dm] bầy [G] mịt mờ bên trời |[C] xa…

Một |[E] ngày tả tơi hoa |[Dm] lá…,

ngóng trông về |[F] xa luyến [E] thương hình bóng |[Am] qua |[Am] _

 

Nhịp 2/4

3.Hà Nội |[Am] ơi, nước |[Am/G#] hồ là ánh gương |[Am/G] soi,_

Nắng |[Am/F#] hè tô thắm lên |[F] môi,

thanh |[Dm6] bình tiếng hát reo |[Esus4] vui__

|[E7] _ Hà Nội |[Bm] ơi, kiếp |[F#m] đời muôn hướng buông |[Bm] trôi_

Nhớ |[Em7] về người những đêm |[F7M] rơi

Nhắn |[E7] theo ngàn cánh chim |[Am] trời |[Am] _ ||