Hương – Nhật Ngân

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Hương anh gọi tên em

Trong ngút ngàn nỗi [F]  nhớ

[G]  Gọi tên [Dm]  em gọi mãi khôn [Am]  nguôi

Anh gọi tên [F]  em mịt mù trong gió [Am]  lộng

Gọi [Em]  thầm nỗi nhớ chơi [Am]  vơi.

 

Từ em [Am]  đi đã lỡ xa [Dm]  nhau

Từ em đi lạnh giá thương [Am]  đau

Từ em [Em]  đi vời vợi bao nỗi [G]  sầu

Từ em đi tiếng hát đơn [Am]  côi

 

Từ em [Am]  đi ngỡ đã quên [Dm]  nhau

Từ em đi ngày tháng qua [Am]  mau

Từ em [Em]  đi một mình anh nhớ [G]  hoài

Từ em đi gió cuốn lên [Am]  khơi

 

[Am]  Hương anh gọi tên em

Trong khắp trời thương [F]  nhớ

[G]  Trời Ca [Dm]  li buồn lắm em [Am]  ơi

Anh gọi tên [F]  em, một mình trong giá [Am]  lạnh

Một [Em]  mình đếm bước lang [Am]  thang

 

[Am]  Hương anh gọi tên em

Anh gọi hoài gọi [F]  mãi

[Am]  Hương anh gọi tên em

Trong nỗi nhớ chơi [Dm]  vơi

[Am]  Hương anh gọi tên em. Hương!