Hương Đêm Bay Xa

Tone

Đánh giá

 

 

|[Em] Anh hẹn em, khi trời đêm

|[C] Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm

|[G] Mong thật lâu chẳng thấy người đâu

|[D] Anh nơi đâu có biết em buồn rầu

|[Em] Buồn quá đi thôi 

|[C] Ngày với đêm trôi, em mong |[G] đợi vậy thôi

(Anh nơi |[D] đâu hãy quay về với em)

|[Em] Giờ biết sao đây |[C] Chẳng thấy anh đâu

Em mong |[G] đợi thật lâu

(Anh nơi |[D] đâu hãy quay về chốn đây)

|[G] Cho hương đêm bay đi xa |[D] mãi

Không còn đây nỗi nhớ kéo |[Em] dài

Không còn anh và không còn |[C] ai

Trao cho em những giấc mơ đắm |[G] say

Dù giờ này anh đang nơi |[D] đâu

Không còn yêu như phút ban |[Em] đầu

Quay mặt đi lòng em hoài |[C] nghi

Không yêu anh tin anh nữa |[G] đâu

Oh ho... |[D] Babe..

không tin anh nữa |[Em] đâu

 

|[C] Babe babe |[G] babee.

|[Em] Anh hẹn em, khi trời đêm

|[C] Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm

|[G] Mong thật lâu chẳng thấy người đâu

|[D] Anh nơi đâu có biết em buồn rầu

|[Em] Buồn quá đi thôi

|[C] Ngày với đêm trôi, em mong |[G] đợi vậy thôi

(Anh nơi |[D] đâu hãy quay về với em)

|[Em] Giờ biết sao đây |[C] Chẳng thấy anh đâu

Em mong |[G] đợi thật lâu

(Anh nơi |[D] đâu hãy quay về chốn đây)

|[G] Cho hương đêm bay đi xa |[D] mãi

Không còn đây nỗi nhớ kéo |[Em] dài

Không còn anh và không còn |[C] ai

Trao cho em những giấc mơ đắm |[G] say

Dù giờ này anh đang nơi |[D] đâu

Không còn yêu như phút ban |[Em] đầu

Quay mặt đi lòng em hoài |[C] nghi

Không yêu anh tin anh nữa |[G] đâu

Oh ho... |[D] Babe..

không tin anh nữa |[Em] đâu

|[C] Babe babe |[G] babee.

#REF!

|[G] Cho hương đêm bay đi xa |[D] mãi

Không còn đây nỗi nhớ kéo |[Em] dài

Không còn anh và không còn |[C] ai

Trao cho em những giấc mơ đắm |[G] say

Dù giờ này anh đang nơi |[D] đâu

Không còn yêu như phút ban |[Em] đầu

Quay mặt đi lòng em hoài |[C] nghi

Không yêu anh tin anh nữa |[G] đâu

Oh ho... |[D] Babe..

không tin anh nữa |[Em] đâu

|[C] Babe babe |[G] babee.