Hương đêm bay xa – Châu Đăng Khoa

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D] 

 

[Em]  Anh hẹn em, khi trời đêm

[C]  Mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm

[G]  Mong thật lâu chẳng thấy người đâu

[D]  Anh nơi đâu có biết em buồn rầu

[Em]  Buồn quá đi thôi

[C]  Ngày với đêm trôi, em mong [G]  đợi vậy thôi

(Anh nơi [D]  đâu hãy quay về với em)

 

[Em]  Giờ biết sao đây

[C]  Chẳng thấy anh đâu

Em mong [G]  đợi thật lâu

(Anh nơi [D]  đâu hãy quay về chốn đây)

 

[G]  Cho hương đêm bay đi xa [D]  mãi

Không còn đây nỗi nhớ kéo [Em]  dài

Không cần anh và không cần [C]  ai

Trao cho em những giấc mơ đậm [G]  sâu

Dù giờ này anh đang nơi [D]  đâu

Không còn yêu như phút ban [Em]  đầu

Quay mặt đi lòng em hoài [C]  nghi

Không yêu anh tin anh nữa [G]  đâu

Oh ho... [D]  Babe.. không tin anh nữa [Em]  đâu

[C]  Babe babe [G]  babee.