Hồng Nhan Xưa (OST Lang Nha Bảng) – Nhạc Hoa – Lưu Đào (刘涛)

Tone

Đánh giá

 

 

[Am] Con đường xưa nguyện ước có ta đi [Em] cùng

[F] Câu hẹn thề ân [G] ái cùng gió [C] trăng

[Dm] Ôm ấp tình nhớ... [Am] Xây giấc mộng

[F] Nguyện bên nhau đến [G] cuối chân [Am] trời

 

[Am] Chiến trường kia khói lửa điêu [Em] tàn

[F] Bao mộng mơ tan biến [G] đời phủ [C] phàng

[Dm] Cố quên tình ngỡ [Am] lại càng thêm nhớ

[F] Hẹn thề nhau cùng [G] ánh trăng [Am] nào

 

[F] Giấc mộng [G] tàn... Dòng lệ [Em] cay khóe mi [Am] tràn

[F] Một mình em vẫn [G] đây cùng gió [C] mây [C7] 

[F] Dẫu mai [G] này vạn điều [Em] thay đổi sao [Am] dời

[F] Hồng nhan xưa vẫn [G] không đổi [Am] lời