Hồn lá úa – Diên An

Tone

Đánh giá

 

1. Từ phút [C]  đó tâm [F]  hồn hằn vết thương [C]  đau

Và con [Dm]  tim rã [G7]  rời ngăn đôi dòng [C]  máu

Lời [Em]  đó nay đã cho [Am]  ai tình [F]  đó nay đã chia [C]  tay

Đường [Dm]  đó giờ đã chông [G7]  gai mộng chưa kịp [C]  hái [G7] 

 

2. Ngày tháng [C]  cũ im [F]  lìm phủ lớp rêu [C]  xưa

Người đi [Dm]  qua qua [G7]  rồi âm vang lời [C]  gió

Từ [Em]  đó ta đứng im [Am]  nghe thời [F]  gian từng lá bay [C]  đi

Nhịp [Dm]  chân chìm đắm cơn [G7]  mê ngàn kiếp chưa [C]  về. [E7] 

 

ĐK: [Am]  Tiếc dung nhan năm [F]  nào

Giờ không nơi nương [Fm]  náu đã thấy xanh [C]  xao

[Am]  Ôi tình yêu cuối [Em]  đời tìm [Dm]  nhau trong đêm [F]  tối

Đớn [Am]  đau này khó [Dm]  nguôi [G7] 

 

3. Vòng tay [C]  ai vô [F]  tình mở lối yêu [C]  xưa

Để trong [Dm]  đêm hương [G7]  nồng ai đâu còn [C]  nhớ

Từng [Em]  bước hờ hững qua [Am]  mau nhìn [F]  nhau đâu có bao [C]  lâu

Từ [Dm]  đây ngày tháng thương [G7]  đau hồn lá phai [C]  màu.